Crivits & Persyn Advocaten staat voor u klaar met een team van dertig advocaten en medewerkers. Zo garanderen wij u een uitstekende dienstverlening. Transparantie, een persoonlijke relatie met de cliënt en een gepersonaliseerde behandeling zijn onze grootste prioriteiten.

 

Ons advocatenkantoor in Brugge werkt graag samen met ondernemingen, zelfstandigen, werknemers en openbare besturen. We begeleiden u of uw bedrijf in het voeren van onderhandelingen, het sluiten van overeenkomsten en het oplossen van conflicten. Uiteraard staan wij u ook bij, in gerechtelijke of administratieve procedures of in arbitrage. Crivits & Persyn heeft een pleitervaring die kan tellen.

 

Ons team omvat volgende advocaten:

Annick Alders (vennoot)

Annick is actief in de praktijkgroep ondernemingsrechten behandelt materies van vennootschapsrecht en insolventierecht. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en vereffeningen. Zij treedt geregeld op als curator en vereffenaar en begeleidt daarnaast cliënten in de diverse aspecten die gepaard gaan met (dreigende) insolventie.

Bram Baert (vennoot)

Bram leidt samen met Rik Crivits de praktijkgroep ondernemingsrecht en behandelt materies van vennootschapsrecht en handelsrecht. Hij is gespecialiseerd in overnamebegeleiding en geschillen na overname, en treedt op in conflicten tussen aandeelhouders en aangelegenheden van bestuursaansprakelijkheid. Bram stelt contracten op en staat cliënten bij in contractuele geschillen.

Charline Bulteel

Charline is actief in de praktijkgroep sociaal recht waar zij zich verdiept in arbeids-, socialezekerheids- en strafrecht. Zij is gespecialiseerd in het ontslagrecht, het arbeidsongevallenrecht en toepassingen van de reglementering inzake welzijn op het werk.

Alain Uyttenhove (vennoot)

Alain is bij Crivits & Persyn actief in de praktijkgroep sociaal recht. Hij beoefent er zowel het arbeidsrecht – individuele en collectieve geschillen tussen werknemers en werkgevers – als het sociale zekerheidsrecht.

Rik Crivits (vennoot)

Rik leidt samen met Bram Baert de praktijkgroep ondernemingsrecht. Hij behandelt zelf materies van insolventierecht, vennootschapsrecht en handelsrecht. Hij treedt op als vereffenaar van vennootschappen, als gerechtsmandataris en curator. Rik adviseert en begeleidt bij problemen die verband houden met insolventie en bij aandeelhoudersgeschillen.

Ellen Cappon

Ellen is actief in de praktijkgroep sociaal recht en behandelt materies van arbeids-, socialezekerheids- en sociaal strafrecht.

Mariƫl Van Vynckt

Mariël is actief in de praktijkgroep sociaal recht. Zij behandelt hoofdzakelijk dossiers over het sluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en is ook gespecialiseerd in de materie van arbeidsongevallen. Sinds haar stage heeft ze een bijzondere aandacht voor de problematiek van de sluiting van ondernemingen en de implicaties daarvan op het personeel dat nog in dienst is. Over dit thema heeft Mariël – samen met Rik Crivits – verschillende publicaties geschreven. Zij is nu ook actief als curator en begeleidt ondernemingen in moeilijkheden, met bijzondere aandacht voor het sociale luik.

Sofie Heyndrickx

Sofie is actief in de praktijkgroepen sociaal recht en administratief recht. Zij verdiept zich in hetarbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, het sociaal strafrechten het ambtenaren- en tuchtrecht. Zij behandelt dossiers in uiteenlopende materies van het sociaal recht, voor zowel de publieke als de private sector. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar het ontslagrecht en het sociaal strafrecht

Chris Persyn (vennoot)

Chris leidt de praktijkgroep sociaal recht van Crivits & Persyn.en behandelt zelf materies van arbeidsrecht, arbeidsongevallenrecht, socialezekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft een jarenlange expertise inzake ontslagonderhandelingen en adviseert ondernemingen en kaderleden in alle sociaalrechtelijke materies, waarin hij ook pleit voor de arbeidsgerechten. Hij wordt frequent geraadpleegd in arbeidsongevallendossiers, zowel voor adviesverlening als procedures.

Astrid Lescouhier

Astrid is actief in de praktijkgroep ondernemingsrecht.

Dirk Vercruysse

Dirk is als of counsel verbonden aan Crivits & Persyn en versterkt met zijn ruime ervaring de praktijkgroep ondernemingsrecht.

Nele Vroman

Nele is actief in de praktijkgroep sociaal recht. Zij verdiept zich in uiteenlopende dossiers binnen het arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en sociaal strafrecht.

Neil Braeckevelt (vennoot)

Samen met Alex De Visscher leidt Neil de praktijkgroep administratief recht. Hij adviseert en treedt hoofdzakelijk op in materies van publiek en administratief recht (stedenbouw, milieurecht, tuchtrecht ...) en (publiek en privaat) vastgoed.

Hij focust daarbij ook specifiek op overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking (pps). Daarin heeft hij een zeer ruime ervaring opgebouwd, zowel op het vlak van adviesverlening als van procesvertegenwoordiging voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken. Neil spreekt regelmatig op seminaries en opleidingen en is auteur van diverse publicaties in dit verband.

Alex De Visscher (vennoot)

 Alex leidt de praktijkgroep vastgoed en verzekeringen en is daarnaast actief in de materies van administratief recht Hij adviseert en treedt op in materies inzake vastgoed, zoals vastgoedbemiddeling, appartementsrecht, huurrecht en (privaat en publiek) bouwrecht. Verder is hij gespecialiseerd in verzekeringsrecht in de breedst mogelijke zin (aansprakelijkheidsbetwistingen, schadedossiers en conflicten tussen verzekeraars en verzekerden). Alex heeft ruime expertise in stedenbouw- en milieurecht en is deskundig in tuchtrecht, waarover hij geregeld voordrachten en seminaries geeft.

 

Vanessa Ramon (vennoot)

Vanessa legt zich vooral toe op vennootschapsrecht en handelsrecht in alle facetten van het going concern-ondernemingsleven. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingen bij commerciële transacties en bedrijfsovernames en biedt bijstand bij conflicten in vennootschappen. Daarnaast redigeert zij geregeld handelscontracten en staat zij cliënten bij in procedures over vennootschapsrechtelijke en contractuele geschillen.

Frede Van In

Frede is actief in de praktijkgroep vastgoed en verzekeringen en behandelt materies in aansprakelijkheidsrecht, appartementsrecht, contractenrecht, vastgoedrecht en verzekeringsrecht.

Yves Vandendriessche

Yves is binnen het kantoor actief in de praktijkgroep ondernemingsrecht.. Hij begeleidt en adviseert cliënten in materies van algemeen en bijzonder verbintenissenrecht, consumentenbescherming en marktpraktijken. Yves heeft ook bijzondere aandacht voor intellectuele eigendom.

Lies Sinnaeve

Lies versterkt de praktijkgroepen vastgoed & verzekeringen en administratief recht. Zij behandelt zaken op het gebied van contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, vastgoedrecht (inclusief ruimtelijke ordening en stedenbouw) en verzekeringsrecht. Het begroten van schade, in het bijzonder letselschade na een ongeval, geniet haar bijzondere aandacht. Daarnaast begeleidt Lies cliënten in zowel contractuele als buitencontractuele geschillen.

Evelyne Lutters

Evelyne is actief in de praktijkgroepen ondernemingsrecht en administratief recht. Zij behandelt materies van handelsrecht, vennootschapsrecht en overheidsopdrachten/pps.

Onze advocaten worden bijgestaan door twee paralegals (Saskia Wybo en Meryl Bauwens), een team van vier managementassistenten en onze office manager, Heidi Van Landschoot.

 

Crivits & Persyn Advocaten staat tot uw beschikking. Neem dus contact op met ons advocatenkantoor en vul ons contactformulier in. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen of mailen.

 

Bezoek onze site.