Introductie

Crivits & Persyn biedt u gespecialiseerde juridische diensten op het vlak van ondernemingsrecht, sociaal recht, administratief recht, vastgoedrecht en verzekeringsrecht.

 

Onze advocaten begeleiden uw onderneming.  Zij hebben een ruime ervaring in het voeren van onderhandelingen, het sluiten van overeenkomsten en het oplossen van conflicten.

Uiteraard staan wij u ook bij in gerechtelijke of administratieve procedures of in arbitrage. Crivits & Persyn heeft een pleitervaring die kan tellen.

Open communicatie en een persoonlijke relatie met de cliënt staan centraal in onze dienstverlening. U kunt rekenen op een transparante en gepersonaliseerde behandeling. Elke dag weer staat een team van gespecialiseerde advocaten en hun medewerkers voor u klaar. Dankzij hun vakkennis kan Crivits & Persyn u een optimale dienstverlening verzekeren

 

Consultatie graag op afspraak.
U kan ons telefonisch bereiken op 050/33.82.91

Dienstverlening

Wat kunnen we voor u doen?

Crivits en Persyn is opgedeeld in vier praktijkgroepen die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen materie. 

 

De afdeling ondernemingsrecht onder leiding van Rik Crivits en Bram Baert staat u bij in alle aspecten van het contracten- en handelsrecht, insolventierecht, intellectuele rechten, vennootschapsrecht en vermogensrecht.

 

De afdeling sociaal recht onder leiding van Chris Persyn verleent advies en diensten omtrent het arbeidsrecht, sociaal strafrecht en sociaal zekerheidsrecht.

 

Bij de afdeling vastgoed- en verzekeringsrecht onder leiding van Alex De Visscher kan u terecht voor alle problemen in verband met aansprakelijkheidsrecht, administratief recht, vastgoedrecht, milieurecht en verzekeringsrecht.

 

De afdeling administratief recht onder leiding van Neil Braeckevelt en Alex De Visscher begeleidt u op het vlak van overheidsopdrachten, publiek-private samenwerken (pps), stedenbouw, milieurecht en ambtenaren- en tuchtrecht.

 

Kan u zich hier niet veel bij voorstellen? Enkele voorbeelden:

  • Uw onderneming wil distributeurs in binnen- of buitenland aanstellen? Uw verhuurder weigert de huurhernieuwing van uw winkel? U wil uw vennootschap overdragen of nieuw kapitaal aantrekken? De cel ondernemingsrecht verleent bijstand bij de totstandkoming van overeenkomsten, begeleidt de onderhandelingen en stelt contracten op.
  • U wordt vervolgd na een arbeidsongeval? U moet een medewerker op staande voet ontslaan? U stelt zich de vraag of de opzeggingsvergoeding die uw werkgever voorstelt, wel voldoende is? Onze afdeling sociaal recht adviseert werkgevers en werknemers inzake aanwerving, tewerkstelling en ontslag.
  • Uw aannemer neemt het niet nauw met de afgesproken timing of het budget? Als syndicus wenst u advies vooraleer u een bijzondere algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars bijeenroept? U twijfelt aan de rechtsgeldigheid van het aankoopcompromis van een onroerend goed? Binnen het domein van het vastgoedrecht behandelen wij onder meer dossiers over de aan- of verkoop van onroerende goederen, vastgoedbemiddeling, huurcontracten (woninghuur, pacht, handelshuur ...) en appartementsmede-eigendom. Onze advocaten van de praktijkgroep vastgoed- en verzekeringsrecht kunnen u bijstaan bij de redactie van contracten en op het vlak van geschillenbeslechting. U leed (letsel)schade bij een ongeval of brand? Wij adviseren u bij de begroting en het verhaal van uw schade. U wordt aansprakelijk gesteld voor problemen met een machine die u hebt geleverd? Wij verlenen ook bijstand bij problemen of betwistingen rond de toepassing van verzekeringspolissen..
  • U grijpt als aannemer, leverancier of dienstverlener ten onrechte naast een belangrijke overheidsopdracht? Door de complexe reglementering inzake overheidsopdrachten twijfelt u als bestuur aan de conformiteit van uw bestekvoorwaarden of ontwerp van gunningsbeslissing? De bouw- of milieuvergunning van uw bedrijfsuitbreiding wordt geweigerd? Onze advocaten staan u deskundig en efficiënt bij in dossiers van publiek en administratief recht. Zij kunnen u begeleiden van bij het begin (bijvoorbeeld aanvraagdossiers en het opstellen van opdrachtdocumenten). Ze kunnen u ook vertegenwoordigen voor overheidsinstanties en (administratieve en burgerlijke) rechtscolleges.